5){ $dag = $_POST['datepicker'.$dpconsult]; $dpconsultgekozen = $dpconsult; } } $pieces = explode("/", $dag); $dagmaand = $pieces[0]; $dagdag = $pieces[1]; $dagjaar = $pieces[2]; $toevoegdatum = $dagjaar."-".$dagmaand."-".$dagdag; $dw = date( "w", strtotime($toevoegdatum)); if ($dw == '0'){ $dagnaam = "Zondag"; }elseif($dw == '1'){ $dagnaam = "Maandag"; }elseif($dw == '2'){ $dagnaam = "Dinsdag"; }elseif($dw == '3'){ $dagnaam = "Woensdag"; }elseif($dw == '4'){ $dagnaam = "Donderdag"; }elseif($dw == '5'){ $dagnaam = "Vrijdag"; }elseif($dw == '6'){ $dagnaam = "Zaterdag"; } echo $dagnaam; $Cquery = "SELECT distinct jaarkalender,uur,moment from afspraakuren where centra ='".$centrum."' AND consultcode = '".$dpconsultgekozen."' order by LENGTH(`moment`), `moment` limit 1"; echo $Cquery; $Cresult = mysql_query($Cquery); while($Crow = mysql_fetch_array($Cresult)) { $dpjk= $Crow['jaarkalender']; $dpuur= $Crow['uur']; $dpmoment= $Crow['moment']; } $query = ("INSERT INTO `afspraakuren` (`consultcode`,`jaarkalender`, `datumdag`, `datummaand`, `datumjaar`, `datumnaam`,`moment`, `uur`, `reservatie`, `centra`) VALUES ('".$dpconsultgekozen."','".$dpjk."','".$dagdag."','".$dagmaand."','".$dagjaar."','".$dagnaam."','".$dpmoment."','".$dpuur."','-1','".$centrum."' )"); mysql_query($query) or die (mysql_error()); } if($_GET['actie']=="changeopen" && $gebruikersnaam == "admin admin EE"){ if($castate == '0'){ $query = ("update datums set datum = '1' where dateID = '999'"); $castate = '1'; }else{ $query = ("update datums set datum = '0' where dateID = '999'"); $castate = '0'; } mysql_query($query) or die (mysql_error()); $stopaanpassen = $castate; } // Wanneer de actie afspraken was (afspraken resetten) // Een confirm dialog geven $gekozenLeerkracht = ""; $gekozenLeerling = ""; $overzicht = true; if($_POST['leerling'] == "Kies"){ $leerlingID = $_POST['cmbLeerling']; $currLeerling = $leerlingID; $gekozenLeerling = $leerlingID; $overzicht = false; } if($_POST['overzicht'] == "Laat alle consulten zien"){ $overzicht = true; } if($gekozenLeerling == "" && $gebruikersnaam != "admin admin EE" && $gebruikersnaam != "arts arts EE"&& $gebruikersnaam != "secretariaat EE"){ $gekozenLeerling = $gebruikersnaam; } $query = "SELECT gebruikersnaam from leerlingen where leerlingID = '".$leerlingID."' and centra ='".$centrum."'"; $result = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $gekozenLeerling = $row['gebruikersnaam']; } // Wanneer er een afspraak gemaakt werd eerst kijken hoeveel afspraken deze leerling heeft // Mag maar 1 per leerkracht // Mag maar 3 totaal // Mag maar 1 op het zelfde uur if($leerling != "" && $wanneer != "" && $actie != "") { $query2 = mysql_query("SELECT * FROM afspraakuren WHERE reservatie = '".$leerling."' and centra ='".$centrum."'")or die (mysql_error()); $num_rows_totaal = mysql_num_rows($query2); // De controle op de voorgaande aspecten if($num_rows_totaal == 1 && $gebruikersnaam != "arts arts EE" && $logintype != "admin" && $actie != "verwijderen") { ?>   voer een geldig emailadres in"; }else{ $nieuwemail = $_POST['toevoegmail']; } }else{ $nieuwemail = "Geen Emailadres"; } $query = ("update leerlingen set email = '".$nieuwemail."' where gebruikersnaam = '".$gebruikersnaam."' and centra ='".$centrum."'"); mysql_query($query) or die (mysql_error());; $llnemail = $nieuwemail; } /* Voer hier eerst uw emailadres in, zo kunnen wij u een week voor de dag van het onderzoek u een herrinering toesturen.

email :  Ik wil geen email adres achterlaten.  

*/ ?> <? echo haaltekst("schoolnaam"); ?> Reservatieprogramma

Reservatieprogramma        


Persoonlijke gegevens
"; ?> "; ?> "; ?>
"; ?>
Vrije uren
Bezet
Eigen afspraken

   

Gegevens gekozen leerling
"; ?> "; ?> "; ?> "; ?>
"; ?>
Alle leerlingen afdrukken
/*

Alle afspraken afdrukken
voor de periode:
Van: Tot:
*/ ?>
  Nieuwe upload starten

  Instellingen
Om een afspraak te maken klik je het gewenste vakje aan.
Je kan deze afspraak weer verwijderen door er nog eens op te klikken.

Bij het verlaten van het scherm worden uw afspraken opgeslagen.

 

Voer hier eerst uw emailadres in, zo kunnen wij u een week voor de dag van het onderzoek u een herrinering toesturen.

email :  Ik wil geen email adres achterlaten.  

'' and centra ='".$centrum."' order by LENGTH(`moment`), `moment`"; $result = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($result)) { echo ""; } echo ""; //als leerkracht is ingelogd mag er ook geen afspraak worden aangepast (en als de eindatum verstreken is ook niet) //echo ""; $query = "SELECT distinct datumnaam, datumdag,datummaand,datumjaar from afspraakuren where consultcode = '".$consult."' and centra ='".$centrum."' order by datumjaar,datummaand,datumdag"; $result = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $currdag= $row['datumdag']; $currmaand= $row['datummaand']; $currjaar= $row['datumjaar']; $printdatum = $row['datumnaam'].' '.$row['datumdag'].'-'.$row['datummaand'].'-'.$row['datumjaar'].' '; echo ""; echo ""; // $query2 = "SELECT datumnaam, datumdag,datummaand,datumjaar , uur, moment, reservatie from afspraakuren where datumdag = '".$currdag."' and datummaand = '".$currmaand."' and datumjaar = '".$currjaar."'"; $query2 = "SELECT distinct moment, uur from afspraakuren where consultcode = '".$consult."' and uur <> '' and centra ='".$centrum."' order by LENGTH(`moment`), `moment`"; $result2 = mysql_query($query2); while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) { $cuur = $row2['uur']; $cmoment = $row2['moment']; $query3 = "SELECT datumdag,datummaand,datumjaar , moment, reservatie from afspraakuren where datumdag = '".$currdag."' and datummaand = '".$currmaand."' and datumjaar = '".$currjaar."' and consultcode = '".$consult."' and moment ='".$cmoment."' and centra ='".$centrum."'"; $result3 = mysql_query($query3); if($row3 = mysql_fetch_array($result3)){ if($row3['reservatie'] == "-1") { echo ""; } elseif($row3['reservatie'] == "0") { if($stopaanpassen == '1'){ echo ""; }else { echo ""; } } elseif($row3['reservatie'] == $currLeerling) { if($stopaanpassen == '1'){ echo ""; }else{ echo ""; } } else{ echo ""; } }else{ echo ""; } } echo ""; } echo "
_____________
".$row['uur']."
test
".$printdatum."
"; if($gebruikersnaam == "admin admin EE" ){ ?>
Nieuwe dag toevoegen


Afdrukken"; ?>          Mail naar emailadres:
"; } }elseif($overzicht && $logintype == "admin" || $logintype == "arts" || $logintype == "vpk" ) { echo "
"; /////*********///// /////OVERZICHT///// /////*********///// if ($logintype == "admin"){ $Cquery = "SELECT * from consults where centra ='".$centrum."' order by LENGTH(`consult`), consult"; }elseif($logintype == "arts") { $Cquery = "SELECT * from consults where arts ='".$gebruikersnaam."' and centra ='".$centrum."' order by LENGTH(`consult`), consult"; }elseif($logintype == "vpk") { $Cquery = "SELECT * from consults where verpleegkundige ='".$gebruikersnaam."' and centra ='".$centrum."' order by LENGTH(`consult`), consult"; } //echo $Cquery; $Cresult = mysql_query($Cquery); while($Crow = mysql_fetch_array($Cresult)) { $consult= $Crow['consult']; ?>
Van : Tot : Arts : Verpleegkundige : Locatie :
"; } } echo "
"; ?>

Made by Digital Boost
     Copyright 2015. All rights reserved.